Wetswinkel Leuven VZW

Gratis juridisch huuradvies sinds 39 jaar

Over ons

Studenten met een missie

Wetswinkel VZW wordt gedreven door onze vrijwillige adviesverleners, die meestal nog student zijn. Zij hebben een uitgebreide cursus huurrecht en bijkomende vorming genoten en hebben een examen afgelegd alvorens als adviesverlener op te kunnen treden. Zo verzekeren we u dat ons gratis advies, door onze medewerkers gegeven, steeds van hoogstaande kwaliteit is.

Gratis huur- en verhuuradvies

Onze adviesverleners zijn gespecialiseerd in het geven van zowel huur- als verhuuradvies. Iedereen die dergelijk advies nodig heeft, huurder, verhuurder, toekomstig (ver)huurder, ... is dus welkom. Ons advies is daarnaast ook volledig gratis.
Onze medewerkers delen u graag hun raad mee tijdens het daarvoor voorziene spreekuur ("Permanentie"). Zie Contact voor meer info.

Sinds 1978

Wetswinkel Leuven VZW werd in 1978 opgericht in Leuven.
Nu, 39 jaar later, slaagt de organisatie er nog steeds in huur- en verhuuradvies te verlenen aan zij die het nodig hebben, en dat volledig gratis.

Diensten

Contract opstellen

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurcontract? Wij weten er raad mee.

Normenconformiteit

Voldoet uw huis / apartement / kot / ... aan de normen? Wij gaan het voor u na.

Verhuurproblemen

Maken uw huurders er een potje van? Wij komen graag tussenbeide, zodat verhuren ook een toffe zaak wordt.

Co-housing

Deelt u het gebouw met andere mensen? Wij scheppen duidelijkheid in uw belangen.

Huurproblemen

Heeft u een moeilijke huisbaas, en is enige vorm van overleg een onmogelijke opgave? Wij zorgen ervoor dat uw huisbaas redelijker wordt.

Contact

E-mail

E-mails kunt u zenden naar het adres:
wetswinkelleuvenvzw@gmail.com
In uw mail kan u ons uw probleem alvast uitleggen en de nuttige documenten (zoals uw huurcontract) bijsluiten. Wij kunnen echter in geen geval advies geven per e-mail, ook niet als uw vraag heel dringend is. Als u ons uw situatie op voorhand uitlegt en de relevante documenten (zoals uw huurcontract) bijsluit, We kunnen u beter en sneller advies geven wanneer u tijdens de permanentieuren langskomt of ons dan opbelt. U schrijft dus ook best in uw mail op welke permanentie u zal langskomen of bellen.

Telefonisch

We zijn tijdens de permanentie-uren telefonisch bereikbaar op het nummer:
0484 / 28 80 68

Per brief

Brieven ontvangen wij graag op het postadres:
Wetswinkel Leuven VZW
Tiensestraat 41
3000 Leuven

Permanentie-uren

Wij geven ons juridisch advies gedurende bepaalde tijdstippen in de volgende permanentielokalen:

Huis van de Rechtenstudent

Adres:
Huis van de Rechtenstudent
Tiensestraat 49, 3000 Leuven
Permanentie-uren:
Elke maandag van 19u tot 21u, uitgezonderd feestdagen.

Buurtcentrum Sint-Maartensdal

Adres:
Buurtcentrum Sint-Maartensdal
Rijdende Artillerielaan 6, 3000 Leuven
Permanentie-uren:
Elke woensdag van 19u tot 21u, uitgezonderd feestdagen.

Telefonisch contact altijd mogelijk

Tijdens onze permanentieuren staan wij ook telefonisch voor u klaar. We kunnen u gemakkelijker helpen met uw vragen als u in persoon komt, maar als u niet in persoon kan komen, kan u ons ook bellen. U kan ons bereiken op het telefoonnummer 0484 / 28 80 68. We raden aan om reeds op voorhand uw vragen door te mailen, alsook alle relevante documenten, op het e-mailadres wetswinkelleuvenvzw@gmail.com.

Uw vragen doorsturen

Indien mogelijk kunt u altijd uw vragen reeds op voorhand naar ons doormailen, inclusief de relevante documenten. Zo kunnen wij ons voorbereiden op de consultatie. U kan ons bereiken op wetswinkelleuvenvzw@gmail.com.

Opgepast

Wetswinkel Leuven Huuradvies VZW geeft geen schriftelijk advies, ook niet via e-mail. Indien dit toch gebeurt, moet u er zich van bewust zijn dat deze juridische informatie onvolledig kan zijn. Er kunnen immers uitzonderingen van toepassing zijn waarmee geen rekening kon worden gehouden.